Påmelding til tempelturer og reservasjon av rom på Gjestehjemmet

Tempelturpåmelding

Vennligst benytt påmeldingsskjemaet selv om du har ordnet med annen type overnatting, slik som leilighet på Gjestehjemmet, Hotell, campingplass, hos venner, eller annet. Denne påmeldingen fungerer også som påmelding til selve tempelturen – ikke bare for rombestilling på Gjestehjemmet – for å lette arbeidet for tempelpresidentskapet og skiftkoordinatorer ved planlegging og koordinering av skiftene.

Merk: Påmeldingsfristen til Gjestehjemmet ved Stockholmtempel er 5 uker før tempeluken starter. Dersom du ønsker å bestille rom på Gjestehjemmet etter at påmeldingsfristen til aktuell uke er ute, med andre ord i løpet av de fem ukene før tempelturen, må du kontakte Gjestehjemmet direkte pr telefon eller epost. For tilgang bare til tempelet er det ikke nødvendig med påmelding.

Vi gjør også oppmerksom på at når det er ungdomstur til tempelet vil denne gruppen ha fortrinnsrett til Gjestehjemmet (med unntak av de som reiser for sin egen begavelse eller vielse), og det kan da være fullbooket frem til ungdommene drar. Dette gjelder selv når ungdomstur sammenfaller med en menighetsuke.

Dersom du ønsker å reservere deg mot å sende kontaktinformasjon over internett kan du laste ned og fylle ut det gamle påmeldingsarket. Gi det deretter til Høyprestenes gruppeleder/Eldstenes quorumspresident som har ansvaret for å koordinere tempelturer i din menighet.