Påmelding til tempelturer og reservasjon av rom på Gjestehjemmet

Om Tempelet

tempel_stockholm_swedenTempler i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er spesielle bygninger innviet til Herren. Verdige medlemmer av kirken kan gå til tempeler for å motta hellige ordinanser og å inngå pakter med Gud. Som dåp, er templets ordinanser og pakter nødvendig for menneskets frelse. De kan ikke utføres andre steder enn i et tempel innviet til Herren.

Et tempel er et lærdommens hus. Det er et sted hvor alle kan få en bedre forståelse av hensikten med jordelivet og det personlige forholdet vi alle deler med Gud og Hans Sønn, Jesus Kristus. I templene blir tempelordinansene utført i kraft av prestedømmet – tillatelsen fra Gud til å handle på vegne av ham. Gjennom prestedømskraften blir ordinansene utført her på jorden, forseglet, og bundet ikke bare her på jorden men også for all evighet. I templet blir en familie beseglet til hverandre for all evighet. I templet blir mann og kvinne beseglet til hverandre som ektefeller ikke bare for tid hvor dødens skiller dem ad, men for all evighet så fremt de ærer ekteskapspakten inngått med hverandre.

Gud vår Himmelse Fader ønsker at alle hans barn skal komme tilbake og bo med ham etter dette livet. For de som døde uten å høre evangeliet om Jesus Kristus, har han gitt en måte der alle enten kan godta eller forkaste de forordninger som har og vil bli utført for dem i templene. Han har gjort det mulig for alle mennesker som har levd, lever nå eller vil leve i fremtiden å høre om og bli undervist i Jesu Kristi evangelium enten i dette livet eller i det neste; alle vil bli gitt muligheten til å høre, lære og godta.

Den første misjonær fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i Sverige var John E. Forsgren fra Gävle, som hadde utvandret til USA og sluttet seg til mormonkirken. Han vendte tilbake til Gävle i 1850 og døpte sin bror Peter, den første konvertitt i Skandinavia, og hans søster Ericka. Nyheten om mormonkonverteringen nådde myndighetene, og John ble deportert tilbake til USA. Andre misjonærer ble sendt, og myndighetene fortsatte å undertrykke de nye medlemmene. En av grunnene til at Kirken ble forfulgt i Sverige, foruten det faktum at det trakk folk bort fra den statsstøttede Lutherske kirken, var at på den tiden emigrerte mange mormonmedlemmer til USA, spesielt til Utah, slik at de kunne være i nærheten av et Guds tempel, være i nærheten av profeten Joseph Smith, og å leve i et samfunn som delte deres tro. Følgelig hadde ikke Kirken i Sverige stor vekst, og masseflukten fortsatte frem til 1950. Når Sveits tempel ble bygd, ble medlemmer oppmuntret av Kirkens ledere til å bo og bygge opp mormonkirken i sine hjemland. I 1910 ble det fremlagt et forslag for ‘Riksdagen’ og kong Gutaf V, om å forby misjonærer fra mormonkirken. Forslaget ble forkastet og misjonærene fikk lov til å forkynne evangeliet.

Kunngjøringen om byggingen av templet i Stockholm i Sverige i 1981 mottok nesten ingen motstand. Byen Västerhaninge ble valgt av kirkens ledere som stedet hvor templet skulle bygges. Lokale styresmakter ønsket tempelprosjektet velkommen, og senere viste de sin ytterligere støtte ved å endre navnet på gaten der templet ligger til Tempelvägen. Tempelet ligger på en seks mål stor tomt med sine seks spir som stiger over furutrærne i den nærliggende skogen hvor en brosteinsbelagt sti fører til dørene. Den 2. juli 1985 innviet president Gordon B. Hinckley, medlem av kirkens første presidentskap, tempelet i Västerhaninge. Tempelet er først og fremst tilgjengelig for medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige fra landene Norge, Sverige og Latvia, men alle kirkens medlemmer fra hele verden er hjertelig velkomne til å besøke templet for å utføre frelsende tempelarbeid og tjeneste.