Påmelding til tempelturer og reservasjon av rom på Gjestehjemmet

Annet

Bruk av nettleser

TempelturPlanleggeren er kompatibel med siste versjon av nettlesere så som Internet Explorer, FireFox, Google Chrome og Safari. Opplever du at nettsiden ikke vises korrekt i din nettleser kan det være at du trenger å oppdatere din nettleser til siste versjon. TempelturPlanleggeren er også kompatibel med mobile plattformer så som Android og iPhone.

Personvern

TempelturPlanleggeren behandler all informasjon som registeres, kundedata, brukernavn og passord innenfor et sikkert lagrings- og behandlingsmiljø. Ingen opplysninger deles med tredjepart. Systemet administreres av din stavs eller misjonens tempelkoordinator. Påmeldinger og reservasjoner for foregående år vil bli slettet rett etter nyttårsskiftet når et gammelt tempelår er gjennomført og avsluttet og ett nytt har begynt.